Veli İzin Feragatnamesi

VELİ İZİN BELGESİ
Ben aşağıda imzası bulunan_________________________________________________ velisi olduğum
oğlum/kızım _________________________________________2021 tarihinde yapılacak olan Muğla Cup Dağ Bisikleti
yarışına katıldığını biliyorum.
1- Spor faaliyetlerine özellikle mücadele sporlarına katılımı ile yaşanabilecek yaralanma riskini anlıyorum. Bu
tür yaralanmalar boyun, omurga ve iç organ yaralanmaları olabilir. Riskleri anlıyorum ve sporda mevcut olan
tüm riskleri kabul ediyorum.
2- Yaralanma veya hastalık durumunda, sorumlu personelin benim adıma hareket ederek çocuğumu (seçiminizi daire
içine aliniz)
a. En yakın Hastane’ ye
b. En yakın Devlet Hastanesi ‘ne götürebileceğini kabul ediyorum.
Bu acil bir durum ise en yakın Devlet veya
Özel Hastane’ ye götürülecektir.
3- Çocuğumun bir doktor tarafından muayene edildiğini, rutin sağlık kontrolünün yapıldığını ve herhangi bir
spor faaliyetine katılmasında sağlık açısından bir engeli olmadığını beyan ederim.
4- Pandemi döneminin bilincinde, Çocuğumun bu etkinliğe katılımından ötürü oluşabilecek durumlardan dolayı
organizasyon ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talebi, hak iddiası bulunmayacağımı veya dava açmayacağımı,
organizasyon ve çalışanlarını bu durumdan sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.
5- Etkinliğin zorluğundan ve karşılaşabileceği sakatlık vb. kişisel risklerden haberdar olduğumu,
6- Yarışmalara katılabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu,
7- Doping içeren maddeler kullanmadığını,
8- Etkinlik süresince ;
Maruz kalabileceği maddi ve manevi zararlar ve kazalardan organizasyonun sorumlu tutulmayacağını,
Sağlık ekipleri ve organizasyonun kararlarına uyacağını, Çevreye saygılı olacağını ve doğal ortamı
tahrip etmeyeceğini kabul, beyan ve feragat ederim.
Acil durumda erişilmesini istediğiniz kişi ve telefon numarası:
Herhangi bir alerjiniz veya kronik rahatsızlığınız var mı? Varsa lütfen belirtiniz:
Veli Ad Soyad: Veli Ad Soyad:
Tarih: Tarih:
İmza: İmza: